De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan, in november 2001 geïnstalleerd door de toenmalige Staatssecretaris van Justitie. De ACVZ adviseert gevraagd en ongevraagd aan regering en parlement over vreemdelingenzaken. Sinds wij een nieuwe huisstijl voor de ACVZ hebben ontworpen, zijn wij het vaste ontwerpbureau dat alle uitingen voor de ACVZ verzorgt.