Paphos heeft een visie ontwikkeld om grip en controle op uw IT afdeling vorm te geven: ERP4IT. Een visie die wordt gekenmerkt door de integrale benadering van de drie voornaamste productiefactoren: People, Process en Products. Integraal, want grip en controle is pas mogelijk als optimalisatie binnen én tussen die factoren een feit is. Voor Paphos visualiseren wij ingewikkelde bedrijfsprocessen en rapportages.