De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (W.R.R.) adviseert de regering over toekomstige ontwikkelingen die van groot maatschappelijk belang zijn. Bij die adviezen staat de wetenschappelijke benadering voorop. De regering kan deze adviezen gebruiken om bestaand beleid tegen het licht te houden, bij de ontwikkeling van nieuw beleid of voor onderbouwing van de besluitvorming. De raad wil verder het wetenschappelijke debat over inhoud en methodes stimuleren. Vanzelfsprekendheden worden ter discussie gesteld en mogelijke beleidsalternatieven geanalyseerd op hun toekomstige maatschappelijke uitwerking. Wij hebben al meer dan 10 jaar de vormgeving verzorgd voor de W.R.R. Ook de basis is door ons gelegd, van het logo tot en met de (basis)vormgeving van de rapporten.